Om brug af mine fotos


Jeg har haft jernbanefotografering som hobby, siden jeg for mine sparepenge købte et meget simpelt kamera tilbage i slutningen af 70'erne, og fra engang i begyndelsen af 80'erne tog det for alvor fart. Fotograferingen har altid været, og skal helst vedblive at være, noget jeg gør for min fornøjelses skyld, og det er derfor en stor glæde for mig, når nogen engang imellem henvender sig og spørger, om de må bruge et eller flere af mine billeder til et eller andet formål.

Det er også en hobby der har kostet en del penge. Dels til udstyr, og tidligere til film og fremkaldelse, og jeg har da også jævnligt rejst mere eller mindre afsides, for at tage nogle bestemte billeder. Det er udgifter jeg gerne har taget, fordi glæden ved at fotografere, og bagefter dele billederne med andre er stor. Til gengæld vil jeg så også gerne bagefter have kontrol over, hvad mine billeder bliver brugt til, og i hvilket omfang.

Jeg får både private og erhvervsmæssige henvendelser. Til privat og ikke-kommerciel brug, siger jeg sjældent nej til en forespørgsel, og som regel uden at det skal koste spørgeren andet end ulejligheden ved at spørge. Til erhvervsmæssig/kommerciel brug tillader jeg mig til gengæld at tage et beskedent honorar. Hvis et firma kan se en interesse i at anvende et af mine billeder, finder jeg det også rimeligt, at de er med til at dække nogle af de udgifter jeg trods alt har haft ved at tage billederne, og en prisliste kan ses her.
Er man i tvivl om ens interesse er privat eller erhvervsmæssig, så spørg mig på en mail, der kan sendes fra det grønne felt til højre.

I øvrigt så er det jo heldigvis således, at fotos også er omfattet af ophavsretsloven. Link til denne findes her, men kort fortalt, så er hovedbudskabet at det er tilladt til privat brug, at downloade fotos til eget brug. Det vil sige at man må gerne downloade et billede herfra, men man må ikke videresende det til andre. Man må til gengæld meget gerne sende et link til det aktuelle billede på min hjemmeside til andre, der så selv kan se det, eller downloade et eget eksemplar. På samme måde må man også gerne printe et billede til eget brug. Det må man så heller ikke videredistribuere, men igen kan man jo give andre et link, så de selv kan printe et eksemplar.

- Men som sagt, er man i tvivl, så send endelig en mail. 
Nattog til Moskva står klar ved perronen i Helsinki.
 

Hvis du ønsker at bruge et af mine billeder, eller spørge efter et du måske ikke fandt her på hjemmesiden, kan du sende mig en mail ved at klikke herunder:

Send mig en e-mail

© 2012 www.christianbruun.dk