Hvor blev de af ?

-En status over de sidste 86-vogne

 

BM 86.10 og BM 86.26 står hensat på værksted Sundland og afventer deres skæbne i juli 1997.

 

Det er nu 1½ år siden at NSB udrangerede de sidste 86-motorvogne efter mere eller mindre pres fra såvel lokomotivpersonalet, som fra passagererne der var stærkt utilfredse med vognenes efterhånden noget gammeldags standard. I den mellemliggende periode har der imidlertid været meget stille omkring dette materiel, selvom interessen for at overtage en eller flere vogne har været stærk fra mange jernbaneklubber.

I den sidste tid bestod det driftsklare materiel af vognene 86.22, 86.24 og 86.26, mens en del andre vogne har været hensat med større eller mindre fejl.

BM 86.24 som driftsreserve i Kristiansand i juni 1995. På dette tidspunkt blev kun Arendalbanen fast trafikeret med 86-materiel, der havde nærmeste værksted i Kristiansand.


En del andre vogne har endvidere været disponeret af forskellige foreninger, nogle driftsklare, andre ikke.

Allerede kort tid efter at den ordinære drift med 86-materiel ophørte ved overgangen til sommerkøreplanen 1996, besluttede NSB at sætte materiellet til salg. I starten havde man tilsyneladende satset på at sælge vognene til regulær drift i eksempelvis Østeuropa eller lignende steder. På et tidspunkt var et foretagende under Kulturby 96 der kaldte sig Amagerbanen, og som ikke må forveksles med den “Jernbane-Klubben Amagerbanen” som vi kender, interesseret i at overtage et antal vogne til kørsel på Amagerbanen under kulturby-året. Sagen endte senere med at Jernbane-klubben Amagerbanen kørte som entreprenør for det første foretagende, og salget blev således ikke aktuelt.
Efterhånden som tiden gik fik NSB flere forespørgsler fra jernbaneklubber der var interesserede i at overtage en eller flere 86-vogne, men man mente stadig at vognene kunne sælges til en eller anden form for “markedspris”, og jernbaneklubberne blev holdt hen. Samtidigt var man fra NSB’s side lidt vel trætte af den måde enkelte af de klubber der havde lånt vogne af NSB forvaltede dette materiel. I flere tilfælde blev materiellet ikke vedligeholdt og når det så ikke kunne mere blev det repareret på NSB’s regning.

I løbet af foråret valgte NSB endeligt at trække alle sine vogne “hjem” for derefter at sælge dem på auktionslignende vilkår. Vognene blev for de flestes vedkommende placeret på værksted Sundland’s område ved Drammen mens man ventede på at gennemføre auktionen. Sundland er også stedet hvor NSB normalvis placerer sit materiel umiddelbart inden det skal afhændes, da det dels er i Drammen at salgsfunktionen fysisk er placeret, og dels er det værksted der ligger nærmest NSB’s normale ophugger i Hokksund.

Dette betød at alle andre jernbaneklubber end Norsk Jernbane-Klub og Nordisk Jernbane-Klub, der begge har overtaget sine vogne officielt med tilhørende papirer i sin tid, har måttet vinke farvel til sit 86-materiel. Alle har dog haft muligheden for at byde på materiellet og flere har da også benyttet sig af muligheden.


De 86-vogne der er blevet udbudt til salg på denne måde er:

 
BM 86.10     Tidl. driftsvogn

BM 86.11     Tidl. disponeret af Arendalbanens Venner

BM 86.12     Tidl. disponeret af Nye Numedalsbanen

BM 86.15     Tidl. driftsvogn

BM 86.20     Tidl. driftsvogn

BM 86.24     Tidl. disponeret af Arendalbanens Venner

BM 86.26     Tidl. driftsvogn

 
BFS 86.92   Tidl. disponeret af Nye Numedalsbanen

BFS 86.94   Tidl. disponeret af Nye Numedalsbanen

BFS 86.98   Tidl. disponeret af Arendalbanens Venner

BFS 86.99   Tidl. disponeret af Arendalbanens Venner

 

Bemærk at 86.22 var driftsvogn til det sidste, men overgik derefter til NJK, der har fået lov at beholde den, samtidigt med at 86.24 overgik til Arendalbanens Venner, der har måttet aflevere den igen. Udover dette materiel var NSB også ejer af BM 86.19 der har været disponeret af A/S Valdresbanen, men som efter et omfattende hærværk på Eina station, ikke er blevet vurderet værd at sælge til andet end ophug, samt BFS 86.93 der har været stationeret i Neslandsvatn som brandudrykningsvogn, men blev besluttet ophugget tidligere i år. Desuden disponeres BM 86.13 af banetjenesten, der stadig anvender den. Faktisk har man for nyligt taget kontakt til NJK om mulig bistand til et eventuelt større eftersyn af denne vogn.86-vognenes sidste faste bastion var Arendalbanen, hvor de blev brugt frem til banen blev elektrificeret. Her står BM 86.26 foran remisen i Arendal, mens BM 86.20 er på vej ind på stationen som et af dagens tog fra Nelaug.NSB’s omgang med materiellet har i øvrigt været noget lemfældig i de 1½ år der er gået. Bl.a. har man haft parkeret 86.15 og 86.20 i en tunnel til Fagervika i Trondheim, i øvrigt sammen med museumslokomotivet Di3.602 ( den første Di3’er ), således at disse vogne er inventarmæssigt fuldstændigt ødelagt af råd og fugt. Stort set alle de øvrige vogne blev i forsommeren trukket til værksted Sundland ved Drammen hvor de blev hensat uaflåste og med flere døre og vinduer stående åbne.

NSB gennemførte den omtalte auktion i begyndelsen af september måned, og efter en del forhandlen frem og tilbage fik man solgt følgende vogne:

 
BM 86.10, BM 86.12 og BFS 86.94 til A/S Valdresbanen

BM 86.11, BM 86.24 og BFS 86.99 til Arendalbanens Venner

BM 86.26 og BFS 86.92 til Nye Numedalsbanen

 

Siden auktionen er der så sket det at 86.15 og 86.20 er blevet trukket ud af deres skjul i tunnelen ved Trondheim, og forventes snart trukket til Sundland for videre klargøring til ophug.
A/S Valdresbanen har købt 86.19 på trods af dens miserable tilstand, da man tidligere har brugt en del ressourcer på forskellige reparationer af denne vogn.
Man har derfor købt vinduerne fra 86.15 direkte fra ophuggeren, efter aftale med NSB for at anvende disse til en istandsættelse af vognen. 

 

 

Heldigvis kan man stadig opleve aktive 86-motorvogne. Her er det Valdresbanens BM 86.12 der sammen med Nordisk Jernbane-Klubs BM 86.28 og BDFS 86.76 klargøres på Værksted Grorud ved Oslo til en særtogskørsel Oslo - Dokka i juli 2007. 

Denne artikel er oprindeligt skrevet til Nyt fra Nordisk Jernbane-Klub nr. 48 fra december 1997, i anledning af at NSB skilte sig af med sine sidste BM.86- og BM.91-motorvogne og de tilhørende styrevogne.

Desuden har artiklen været bragt i Arendalsbanens Venners medlemsblad.

© 2008 www.christianbruun.dk